ZHENGDING JINSHI CHEMICAL CO., LTD
ZHENGDING JINSHI CHEMICAL CO., LTD
ZHENGDING JINSHI CHEMICAL CO., LTD
Shijiazhuang Zhengding Jinshi Chemical Co., Ltd is located at Zhengding County—a graceful and attractive place that is famous for a great number ... ...
Supply Department:
Tel:(86)0311-85951886  
Fax:(86)0311-85951887  
Contacts:Wu bin Zhang yinping
Ministry of Foreign Trade:
Tel:(86)0311-85951888  
Fax:(86)0311-85951889
Contacts:
Gao jie (jinshi_karen@163.com )  
Liu rui (jinshi_helen@163.com ) 
Xing eryou (jinshi_peter@163.com )
Email:jinshichem@gmail.com
Address:Shijiazhuang City, Hebei Province, North Zhengding County North Guan Cun